خطرات احتمالی در صنعت ساخت

سلامت کارکنان در ساخت و ساز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خطرات بسیاری سلامت پرسنل را تهدید میکند. مدیران ساخت میتوانند با اطلاع رسانی و برنامه های آموزشی مدون این خطرات را کنترل نموده و امنیت کارگاه را تامین کنند.
کارکنان همیشه هنگام کار و استفاده از ابزار و مصالح از خطرات آگاه نیستند. عوارض ناشی از برخی از خطرات میتواند بصورت لحظه ای (مانند کار در اتفاع) و یا در طول زمان نمایان شوند. در ادامه به برخی از این خطرات اشاره میشود:

۱. مشکلات تنفسی و بیماریهای ریوی ناشی از استنشاق مواد شیمیایی، بخارات یا گرد و غبار .
۲. بیماری های پوستی ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد سمی.
۳. آسیب های وارد شده به کمر و پشت ناشی از حمل نادرست اشیاء سنگین. 
۴. آلودگیهای صوتی و نویز و ارتعاشات دستگاهها که به سیستم شنوایی آسیب میرساند.
۵. سقوط، شکستگی و حوادث مربوط به وسایل نقلیه. 

اجتناب از خطرات در صنعت ساخت گاها دشوار و یا غیر ممکن است. به عنوان مثال کار بر روی داربست ها در بسیاری از پروژه های ساختمانی اجتناب ناپذیر است و در چنین مواردی، حصول اطمینان از ایمنی داربست و رعایت اصول ایمنی هنگام برپاکردن آن خطر سقوط و مرگ و میر را به حداقل میرساند. در مواردی هم خطرات را  با جایگزین کردن مواد غیر سمی به جای مواد سمی بدون تاثیر بر کیفیت کلی ساخت و ساز می توان از بین برد. 
داشتن تدبیر مناسب برای پیشبینی و مواجهه با خطراتی که در محیط ساخت و ساز نهادینه شده اند، نه تنها منجر به حفظ سلامت کارکنان میشود، بلکه از تاخیرات و تحمیل هزینه های جبران ناپذیر جلوگیری میکند.