BIM: مدلسازی و یکپارچه سازی اطلاعات ساخت و ساز

فن آوری Building Information Modeling یا به اختصار BIM، یکی از جدید ترین ابزارهای مدیریت اطلاعات ساخت و ساز است که امروزه شرکتهای ساختمانی، بعنوان یکی از ابزارهای رقابتی برای بالا بردن توان مدیریت پروژه از آن استفاده می کنند. در این روش، ساختمان بصورت اجزای تشکیل دهنده آن مدل شده و اطلاعات هر بعد (مدل سه بعدی، زمان بعنوان بعد چهارم، هزینه بعنوان بعد پنجم و نگهداری بعنوان بعد ششم) ثبت میگردد. این داده ها میتواند بعنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین تیم طراحی، اجرای ساختمان و مدیریت پروژه بکار گرفته شود. 

ویژگیهای این فن آوری عبارتند از: 

مدلسازی n بعدی

غلط یاب طراحی (پیدا کردن خطا های طراحی) با استفاده از قابلیت Clash detection

یکپارچه سازی طراحی و مدیریت پروژه (Integration)

دسترسی سریع و دقیق به گزارشات مدیریتی

مدیریت یکپارچه تغییرات

مدیریت ساده تر هزینه و زمان پروژه

مستند سازی و بایگانی اطلاعات پروژه

شی گرایی به این معنی که هر چیز فقط یک بار مدل میشود.