هوش تجاری (Business Intelligence) - عناصر

ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم. دور و بر ما سیل عظیم اطلاعات وجود دارد که اگر ندانیم با‌ آنها قرار است چه کار بکنیم، برایمان گیج کننده و بلا استفاده خواهند بود. هوش تجاری، اطلاعات را بطور مداوم مرور میکند و مهم ترین آنها را برایمان گلچین میکند. به این ترتیب مهم ترین اطلاعات در کمترین زمان در اختیار ما خواهد بود که از آن برای تحلیل، تصمیم گیری و تصمیم سازی استفاده می شود. پیاده سازی هوش تجاری در یک سازمان نیازمند عناصر زیر است:

عناصر هوش تجاری
۱. منبع اطلاعات: یکی از عناصر مورد نیاز برای پیاده سازی هوش تجاری اطلاعات است. اطلاعات در قالب سیستمهای نرم افزاری مانند نرم افزارهای مدیریت پروژه، مدیریت مالی، اتوماسیون و غیره از سطح اپراتوری و کارشناسی جمع آوری میشود. حتی بخشی از این اطلاعات میتواند از منابع خارج از سازمان تامین شوند مانند اطلاعات نرخ ارز، وضعیت آب و هوا، اخبار و شبکه های اجتماعی. اینکه این نرم افزارها جزیره ای باشند یا یکپارچه، اهمیت چندانی ندارد، بلکه مهم صحت اطلاعات است.
۲. استخراج، تبدیل، بارگذاری: پس از اینکه منابع اطلاعات مشخص شد، وقت آن است که آنها را به اطلاعات خلاصه و قابل فهم تبدیل کنیم. این فرایند در سه گام انجام میگیرد: اول، استخراج اطلاعات مورد نیاز از منابع اطلاعاتی. دوم، تبدیل اطلاعات استخراج شده به یک فرمت واحد. سوم، بارگذاری اطلاعات تبدیل شده در یک بانک اطلاعاتی. این فرایند به ما این امکان را میدهد که اطلاعات خام را بصورت متمرکر در یک نقطه داشته باشیم. به این ترتیب، مرور و تحلیل اطلاعات ساده تر میشود.
۳. مدل اطلاعات: مدل اطلاعات یک دیاگرام یا فلوچارت است که ارتباط داده ها با یکدیگر را مشخص میکند. برای اینکه بتوانیم اطلاعات را به راحتی تحلیل کنیم بایستی ارتباط میان اجزای داده را مشخص کنیم. یه مدل اطلاعات خوب، به مدیر امکان میدهد که حالتهای مختلف ارتباط داده ها با یکدیگر را در اختیار داشته باشد و تاثیر متغیرهای کلان سازمان (مانند مالی، انسانی، پیشرفت پروژه ها، رکود و ...) را روی یکدیگر ببیند و نقاط ضعف و راهکارهای بهبود را شناسایی کند.
۴. مصور سازی: بعد از اینکه ارتباط داده ها مشخص شد، وقت آن است که اطلاعات را از حالت جدولی به حالت نموداری در بیاوریم. لازم به توجه است که انتخاب نوع نمودار (دایره ای یا پای چارت، ستونی، نقطه ای و ...)، پلتفرم نمایش اطلاعات (موبایل، تبلت، کامپیوتر، تلویزیون، کیوسک و ...) و سادگی استفاده از نرم افزار مربوطه بسیار مهم است.