محمد مهدی شهبازی - Mohammad Mahdi Shahbazi

بیش از نیمی از عمرم را صرف مطالعه و پیاده سازی سیستمهای مدیریت اطلاعات و هوش تجاری کرده ام. ما حصل این تلاشها خلق دهها نرم افزار و سخت افزار بوده که به مدیران در تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری کمک می نماید. اعتقادم بر این است که در فضای تجاری، تنها راز موفقیت، دسترسی سریع به اطلاعات، تحلیل آنها و گمانه زنی در مورد آینده است. اینها میسر نیست مگر با داشتن ابزارهای مناسب. از این رو پروژه ها و مشاوره خود را بر روی پیاده سازی سیستمهای مدیریت یکپارچه (Integrated Management System)، هوش تجاری (Business Intelligence) و تحلیل آینده (Predictive Analytics) متمرکز نموده ام. برایم لذت بخش است که افرادی را می بینم که با استفاده از این ابزارها توانسته اند به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنند.

پروژه‌ها

نرم افزار مدیریت پروژه های راهسازی (جاده ای و ریلی)

این نرم افزار به منظور تبادل اطلاعات مدیریت پروژه میان پیمانکار، مشاور و کارفرما طراحی شده است. این نرم افزار مختص پروژه های خطی مانند ریلی و جاده ای طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار مدیران پروژه می توانند بصورت آنلاین به آخرین اطلاعات پیشرفت پروژه دسترسی پیدا کنند. تحلیل اطلاعات کنترل پروژه و ارائه پیشبینی زمانی و هزینه ای از دیگر امکانات این نرم افزار می باشد. 

سیستم مدیریت اسناد سازمانی

یکی از مشکلات شرکتهای عمرانی، پراکندگی کارگاههای آنها است. این موضوع تبادل اطلاعات بین کارگاهها و دفاتر مرکزی آنها را مشکل میکند. از این رو شرکتها عمدتا از تلگرام برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند. لیکن تلگرام ابزار مناسبی برای این کار نیست. چرا که امکان طبقه بندی و تعریف دسترسی به اطلاعات در آن مقدور نیست. برای حل این مشکل نرم افزاری طراحی شده است که توسط آن تبادل فایلها (مانند ارسال گزارشات روزانه، نتایج آزمایشات و ...) به سادگی انجام می گیرد. 

سیستم مکانیزه طراحی نقشه های مناقصات

نقشه هایی که در سطح پاسخگویی به مناقصات طراحی میشوند، عمدتا دارای جزییات زیادی نمی باشند. این نرم افزار، اطلاعات مربوط به مناقصه را دریافت کرده و پس از محاسبات سر انگشتی، نقشه های مورد نیاز برای شرکت در مناقصه را طراحی می نماید. پس از برنده شدن در مناقصه، جزییات بیشتر به این نقشه ها اضافه می گردد. 

نرم افزار تلگرام سازمانی

این نرم افزار جهت تبادل اطلاعات و اسناد بین کارگاه و دفاتر مرکزی شرکتهای پیمانکاری مورد استفاده قرار میگیرد. در طراحی این نرم افزار از تلگرام، دراپ باکس، و گوگل الگو برداری شده است. با استفاده از این نرم افزار تمام اسناد و ارتباطات کاری مستند شده و توسط موتور جستجوگر داخلی قابل جستجو و تحلیل می باشد. این نرم افزار جایگزین مناسبی برای سرویس تلگرام و دارپ باکس و سرویسهای مشابه آن است.

سیستم هوش تجاری یک شرکت تولید الیاف

سیستمهای هوش تجاری الزاما نیازی به پیاده سازی یک سیستم یکپارچه ندارند. این پروژه مصداقی از مجموعه ای از سیستمهای جزیره ای است که اطلاعات آنها توسط یک بانک اطلاعاتی هوشمند متمرکز شده اند. این بانک اطلاعاتی متمرکز امکان پیاده سازی هوش تجاری را فراهم آورده است.

نرم افزار مدیریت حفاری چاههای نفتی

این نرم افزار اطلاعات مربوط به پروژه های حفاری چاههای نفتی را از سطح کارگاه جمع آوری نموده و رشته ارتباطی میان کارگاه و مدیران را برقرار میکند. سپس این اطلاعات توسط نرم افزار تحلیل شده و خروجی آن جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری مورد استفاده قرار میگیرد.

مشاوره

آموزش

تماس

برای تماس فوری با شماره 091225780721 تماس بگیرید

و یا پیام خود را به آدرس [email protected] ارسال کنید

و یا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید