راهنمای مدیریت ریسک: ۵- درک سایر پیچیدگیها و ابهامات سازمان

دراین پست آخرین گام از پنج گام کلی راهنمای مدیریت ریسک توضیح داده می شود: 

گام ۵- درک سایر پیچیدگیها و ابهامات سازمان 
مدیریت ریسک ساخت و ساز یک ورزش پرتماشاچی نیست. همه باید در مدیریت ریسک خوب با توجه به نقش خود در کسب و کار ساخت و ساز آگاه و سهیم باشند. به روز رسانی های ریسک و بررسی و بازبینی در مورد ریسک ها، باید بخشی از ارتباطات در تمام سطوح باشد. 
آیا به یاد دارید که چطور والدین اتان با مهربانی، ولی قاطع در مورد اینکه توجه اتان به مسائل و مراقبت از خودتان باشد، سرتان نق می زدند؛؟ یادآوری های سازنده و منظم به شما کمک می کند تا کارها درست پیش بروند. ارتباط خود را درمورد ریسکها و همچنین نکات و نقطه نظرات به سادگی حفظ کنید تا درک و یادآوری پیام شما در یادها سهل و ساده باشد. 

مرحله تکمیلی: کاری کنید که ریسک به جای اینکه در مقابل شما باشد، درجهت منفعت شما باشد(کاری کنید که ریسک برای شما کار کند نه بر علیه شما). 
در اینجا یک موضوع واضح و در حقیقت امر بدیهی که وجود دارد این است که : همه ریسک ساخت و ساز منفی نیست. اگر شما برای اولین بار از عهده انجام یک پروژه برای یک مشتری، به خوبی برآیید یک ریسک مثبت است (که خوب است!) و در این صورت از شما برای انجام پروژه دوم و پروژه های بعدی نیزدرخواست خواهد شد. پروژه های تجاری ساخت و ساز درحال حاضر بر اساس BIARS (انگیزه متعادل و تسهیم ریسک) انجام می شوند. مشتری و پیمانکار در(به عنوان مثال، صرفه جویی در هزینه پروژه) سود و زیان بالقوه سهیم هستند تا با افزایش انگیزه هر بخش، به موفقیت کار کمک کنند. 
خیلی از منابع که برای اداره کردن ریسکهای منفی به کارمی رود برای مدیریت ریسک مثبت هم قابل اعمال است. با انتخاب درست نرم افزار، منبع آموزشی و منبع مالی و غیره، شرکت شما نه تنها از موقعیت های سخت جان سالم بدر خواهد برد، بلکه آماده استفاده از فرصت های سودمند بیشتر کسب و کار نیز خواهید بود. 

برای بهینه سازی مدیریت ریسک ساخت و ساز تان آماده اید؟ 
این پنج مرحله به اضافه مرحله تکمیلی، روند مستحکم و قابل اطمینانی برای شناسایی، مدیریت و حتی کسب درآمد خارج از ریسک ساخت و ساز به شما می دهد. برای این که در جهت منفعت شما و شرکت تان عمل کنند آنها را به کار ببندید. 
در مورد ریسکهایی که قبلا به آنها فکر نکرده اید و حال پی برده اید که ممکن است به طور قابل توجهی کسب و کار ساخت و ساز شما را تحت تاثیر قراردهد، نترسید. حرف ما را گوش گنید؛ شما به مراتب بهتر می دانید که این قبیل ریسکها همیشه وجود دارد و به توانایی خودتان در مدیریت صحیح آنها چه مثبت و چه منفی، توجه داشته باشید. 

مطالب مرتبط

راهنمای مدیریت ریسک

پروژه های عمرانی عموما از پیچیدگیهای زیادی برخوردارند. بدیهی است که پیچیدگی و ابهام منشاء اصلی ریسک است. گاهی اوقات به واقعیت پیوستن یک ریسک مانند یک طوفان مخرب سازمان را در بحران فرو می برد که بیرون آمدن از آن بحران مستلزم مدیریت هوشمندانه است. در واقع میتوان گفت مدیریت ریسک مانند راه رفتن روی لبه دیواری است که یک سمت آن صرف هزینه برای پیشگیری از وقوع ریسک و سمت دیگر آن از دست دادن سرمایه ناشی از وقوع ریسک است. 
بهترین راه برای مدیریت ریسک چیست؟ پاسخ این سوال ‪طراحی هوشمندانه فرایندها‬ ست. فرایندهایی که قوی، ساده و قابل پیاده سازی بوده و به شما کمک می کند تا بتوانید تصمیم مناسب را در زمان مناسب بگیرید. 
برای مدیریت ریسک ۵ گام زیر را انجام دهید: 

۱. لیستی از منشاء های اصلی ریسک تهیه کنید.

۲. لیست را به ترتیب اهمیت مرتب کنید

۳. از همه توان سازمان برای مقابله و دفع ریسک استفاده کنید

۴. برای مدیریت هر ریسک منابع مناسب پیدا کنید

۵. برای هر ریسک عکس العملتان را مشخص کنید

راهنمای مدیریت ریسک: ۱- لیستی از منشا های ریسک تهیه کنید

راهنمای مدیریت ریسک: 
همانطور که در پستهای قبل اشاره شد مدیریت ریسک ۵ گام کلی دارد که در اینجا گام اول آن توضیح داده می شود: 
گام اول: لیستی از منشاء های ریسک تهیه کنید: 

برای اینکه بتوانید ریسکهای پروژه را مدیریت کنید، ابتدا باید ببینید با چه چیزی روبرو هستید. این لیست معمولا یک لیست طولانی است. دسته بندی زیر ممکن است در تهیه این لیست به شما کمک کند: 

ریسکهای مربوط به محیط کار: صدمات و خسارات وارد بر نیروی کار که منشاء آن رفتارها، روشها و تکنولوژیهای مورد استفاده و همچنین شرایط آب و هوایی است

ریسکهای مالی: افزایش قیمت مصالح و نیروی کار و یا کاهش نرخ فروش و یا درآمد شرکت میتواند ریسکهای مالی ایجاد کند. تورم یکی از بارزترین منشاء های این نوع ریسک است

ریسکهای مربوط به قرارداد: جریمه ای که بدلیل تاخیر در تحویل پروژه در موعد مقرر بایستی پرداخت کنید

ریسکهای پروژه: ضعف در مدیریت پروژه، قوانین نا مناسب و یا مشکلات اجرایی آن قوانین، اشتباه در تخمین زمان و منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه از جمله ریسکهای پروژه هستند.

ریسکهای مربوط به ذینفعان: نبود ارتباط موثر با ذینفعان، سوء تفاهمات در مورد محصول نهایی، حمایت نا مناسب و غیر موثر آنها از جمله ریسکهای مربوط به ذینفعان هستند.

ریسکهای طبیعی: سیل، زمین لرزه و سایر بلایای طبیعی که ادامه کار را غیر ممکن میکند

رقابت: برای اینکه بتوانید در یک فضای رقابتی به حیات خود ادامه دهید، ناچارید حاشیه سود خود را کاهش دهید. این کاهش درآمد، قدرت مانور شما را در شرایط سخت بسیار محدود خواهد نمود.

راهنمای مدیریت ریسک: ۲- لیست را به ترتیب اهمیت مرتب کنید

راهنمای مدیریت ریسک:
همانطور که در پستهای قبل اشاره شد مدیریت ریسک ۵ گام کلی دارد که در اینجا گام دوم آن توضیح داده می شود:
گام دوم: لیست را به ترتیب اهمیت مرتب کنید:
همیشه اولویت ریسکهایی که پروژه های شما را تهدید میکنند مشابه هم نیستند. بنابراین نمیتوانید از لیست دیگران یک کپی بگیرید و اولویتهای آنها را اولویتهای خودتان بدانید. چرا که این کار نه تنها در شناسایی و مدیریت ریسک به شما کمک نمی کند، بلکه خودش ریسکهایی را بوجود می آورد.
یکی از فاکتورهای مهمی که باید در اولویت بندی درنظر بگیرید فرایند های تجاری ضعیف و لطمه پذیر است. بنابراین صدمه ای که وقوع ریسک به تجارت شما وارد میکند میتواند معیار خوبی برای ارزیابی آن در اولویت بندی باشد. فاکتور مهم دیگر، احتمال وقوع ریسک است. اگر معیار اول را به ریال و دوم را به درصد در نظر بگیرید، میزان اهمیت هریک از ردیفهای لیست میتواند از حاصلضرب آن دو عدد در یکدیگر بدست بیاید. اعداد بدست آمده هرگز دقیق نیستند لیکن میتوانند مبنایی برای دسته بندی ریسکها با سه دسته با اهمیت بالا، متوسط و کم در نظر گرفته شوند. در ادامه به مثالهایی از ریسکهای رایج و اولویت بندی آنها توجه کنید:

  • یکی از پیمانکاران جزء با مشکل مالی مواجه شده است و هر لحظه ممکن است از ادامه پروژه سر باز بزند و پروژه شما را با تاخیر مواجه کند. در این صورت احتمال وقوع آن بالاست و همچنین ضریب تاثیر آن هم زیاد است. بنابراین بایستی این ریسک را جدی بگیرید.

  • محل اجرای پروژه سابقه سیل دارد که طبق آمار هر ۱۵ سال یکبار اتفاق می افتد. تاثیر این ریسک بر روی پروژه زیاد است لیکن احتمال وقوع آن کم.

  • افزایش نرخ مصالح میتواند به حاشیه سود شما لطمه بزند. از سوی دیگر این مساله فقط جزیی از هزینه کل پروژه است. بنابراین میتواند هم از لحاظ احتمال وقوع و هم تاثیر آن بر روی پروژه در سطح متوسطی قرار گیرد.