BIM: مدلسازی و یکپارچه سازی اطلاعات ساخت و ساز

فناوری ساختاردهی اطلاعات ساختمانی یا به اختصار BIM، یکی از ابزارهای جدیدتر در مدیریت اطلاعات ساخت و ساز است که در حال حاضر شرکت‌های ساختمانی از آن به عنوان یک ابزار رقابتی برای بهبود قابلیت مدیریت پروژه استفاده می‌کنند. در این روش، ساختمان به صورت مدل شده و اطلاعات مربوط به هر بُعد (مانند مدل سه‌بعدی، زمان، هزینه و نگهداری) ثبت می‌شوند. این داده‌ها می‌توانند به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات بین تیم طراحی، اجرا و مدیریت پروژه مورد استفاده قرار گیرند. برخی از ویژگی‌های این فناوری عبارتند از:

  • مدلسازی چند بُعدی: قابلیت مدلسازی ساختمان به صورت چند بُعدی که به کشف خطاهای طراحی کمک می‌کند با استفاده از قابلیت تشخیص تداخل (Clash Detection).
  • یکپارچه‌سازی طراحی و مدیریت پروژه: این فناوری توانایی یکپارچه‌سازی طراحی و مدیریت پروژه را فراهم می‌کند.
  • دسترسی سریع و دقیق به گزارشات مدیریتی: امکان دسترسی سریع و دقیق به گزارشات مدیریتی را فراهم می‌کند.
  • مدیریت یکپارچه تغییرات: این فناوری قابلیت مدیریت یکپارچه تغییرات در طول پروژه را فراهم می‌کند.
  • ساده‌ترین مدیریت هزینه و زمان پروژه: قابلیت مدیریت ساده‌تر هزینه و زمان پروژه را فراهم می‌کند.
  • مستندسازی و بایگانی اطلاعات پروژه: این فناوری امکان مستندسازی و بایگانی اطلاعات پروژه را فراهم می‌کند.
  • شی گرایی: هر چیز در این فناوری فقط یک بار مدل می‌شود، به معنای شی گرایی است.