راهنمای مدیریت ریسک

پروژه‌های عمرانی عموماً از پیچیدگی‌های زیادی برخوردارند. بدیهی است که پیچیدگی و ابهام منشأ اصلی ریسک است. گاهی اوقات وقوع یک ریسک مانند یک طوفان مخرب، سازمان را به بحرانی فرو می‌برد که خروج از آن بحران نیازمند مدیریت هوشمندانه است. در واقع، می‌توان گفت مدیریت ریسک مانند راه رفتن روی لبه دیواری است که یک سمت آن صرف هزینه برای پیشگیری از وقوع ریسک و سمت دیگر آن از دست دادن سرمایه ناشی از وقوع ریسک است. بهترین راه برای مدیریت ریسک چیست؟ پاسخ به این سوال "طراحی هوشمندانه فرایندها" است. فرایندهایی که قوی، ساده و قابل پیاده‌سازی هستند و به شما کمک می‌کنند تا بتوانید در زمان مناسب تصمیم مناسبی بگیرید.

برای مدیریت ریسک، پنج گام زیر را انجام دهید:

  1. لیستی از منشأهای اصلی ریسک تهیه کنید.
  2. لیست را به ترتیب اهمیت مرتب کنید.
  3. از همه توان سازمان برای مقابله و دفع ریسک استفاده کنید.
  4. برای مدیریت هر ریسک، منابع مناسب را پیدا کنید.
  5. برای هر ریسک، عکس‌العملتان را مشخص کنید.