راهنمای مدیریت ریسک : ۳- مقابله با ریسک

همانطور که در پست‌های قبل اشاره شد، مدیریت ریسک ۵ گام کلی دارد که در اینجا گام سوم آن توضیح داده می‌شود: گام سوم: مقابله با ریسک با وجود این که ریسک‌های ساخت و ساز ممکن است متغیر و پیچیده باشد، با این حال تکنیک‌های مدیریت ریسک در چهار دسته ساده قرار می‌گیرند.

  1. جلوگیری از ریسک: به عنوان مثال، شما ممکن است در مناطق مستعد زلزله از پروژه‌های ساخت امتناع کنید.
  2. انتقال ریسک: بیمه یک راه معمول برای انجام این کار است. توافق قراردادی مناسب با یک پیمانکار فرعی و یا تامین‌کننده (کارپرداز) ممکن است روش دیگری باشد.
  3. کاهش خطر: به عنوان مثال، خطرات ایمنی در ساخت و ساز همیشه وجود دارد. تجهیزات ایمنی مناسب و آموزش کارگران و مدیران می‌تواند به کاهش خطرات کمک کند.
  4. پذیرش ریسک: به عنوان مثال، آب و هوا غیر قابل کنترل بوده و ممکن است باعث تاخیر در زمانبندی ساخت و ساز شود. با این حال، یک مدیر پروژه خوب می‌تواند برای این مسئله فائق آمده و اثر آن را کاهش دهد.

رویکردی که شما برای مدیریت ریسک انتخاب می‌کنید، همچنین می‌تواند از نظر پاداش، مرتبط با ریسک بهینه‌سازی شود. سود، تکرار یک پروژه ساختمانی از سوی مشتری و یا بدست آوردن یک پروژه ساخت و ساز کلیدی برای وارد شدن به بازار، همه نمونه‌هایی از پاداش‌ها هستند که ممکن است شما به دنبال آن باشید. پاداش‌های بیشتر ممکن است نیازمند سطوح بالاتر ریسک باشند. با این حال، ریسک‌های بالاتر همیشه پاداش‌های بیشتر را نتیجه نمی‌دهد.