هوش تجاری (Business Intelligence) - کاربردها

هوش تجاری (Business Intelligence) یک مجموعه از نظریات، روش‌ها، فرآیندها، معماری‌ها و فناوری‌هایی است که برای تبدیل داده‌های خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود. هدف اصلی هوش تجاری استفاده از حجم عظیمی از اطلاعات به منظور شناسایی و توسعه فرصت‌های جدید است. با بهره‌برداری از این فرصت‌ها و اعمال استراتژی‌های مؤثر، مزایای رقابتی قابل توجهی برای سازمان به همراه خواهد داشت.

کاربردهای هوش تجاری عبارتند از:

مدیریت تجارت: هوش تجاری به مدیران سلسله‌مراتبی از شاخص‌های عملکرد در اختیار می‌دهد تا بتوانند عملکرد سازمان را نسبت به اهداف کلان ارزیابی کنند.

اعداد و ارقام: یکی از ماموریت‌های هوش تجاری، تهیه خلاصه و مفید داده‌ها برای مدیران است. با این روش، مدیران قادرند تصمیمات قوی‌تر و مستندتری را اتخاذ کنند. مباحثی که در فرآیند کمی‌سازی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از داده‌کاوی، فرآیندکاوی، تحلیل آماری، تحلیل پیش‌بینانه، مدل‌سازی پیش‌بینانه، مدل‌سازی تجاری، پردازش وقایع پیچیده تعاملی و تحلیل تجویزی.

گزارش‌سازی و گزارش‌دهی: هوش تجاری اطلاعات را به صورت خلاصه و مفید در اختیار مدیران قرار می‌دهد. مدیران معمولاً زمان کافی برای تحلیل و بررسی عمیق اطلاعات ندارند. بنابراین، داشتن ابزاری که اطلاعات را در کوتاه‌ترین زمان و با بیشترین سهولت (مانند استفاده از دستگاه‌های موبایل و تبلت) در اختیار آن‌ها قرار دهد، ارزشمند است. مباحثی که در فرآیند گزارش‌سازی و گزارش‌دهی استفاده می‌شوند عبارتند از مصورسازی داده‌ها، سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و پردازش تحلیلی آنلاین.

تبادل و تعامل اطلاعات: هوش تجاری به منابع اطلاعاتی سازمان، از جمله منابع داخلی و خارجی، متصل می‌شود و اطلاعات را از آن‌ها استخراج می‌کند. در عمل، برای پیاده‌سازی هوش تجاری نیازی به داشتن یک نرم‌افزار یکپارچه خاصی نیست، بلکه اطلاعات می‌توانند به صورت قطعه‌بندی توسط اپراتورها و کارشناسان ثبت شده و سپس توسط هوش تجاری به هم مرتبط شوند.

مدیریت دانش: در اینجا، دانش به معنای دانشی است که در طول زمان در جریان واقعی کسب و کار در سازمان ایجاد می‌شود. این دانش بسیار ارزشمند است و می‌تواند تفاوت یک سازمان موفق و ناموفق در تلاش برای نگهداری و بهره‌برداری از آن باشد. برای مدیریت دانش، ابزارهای مناسبی لازم است و هوش تجاری بستری را فراهم می‌کند که دانش سازمان مورد تحلیل قرار گرفته و برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.