هوش تجاری (Business Intelligence) - عناصر

ما در دوران اطلاعات زندگی می‌کنیم و در اطرافمان، مقدار زیادی از اطلاعات به وجود آمده است. هوش تجاری به طور مداوم اطلاعات را بررسی می‌کند و مهم‌ترین آنها را برایمان استخراج می‌کند. به این ترتیب، اطلاعات حیاتی در کوتاه‌ترین زمان به دست ما خواهند بود که می‌توانیم از آن‌ها برای تحلیل، تصمیم‌گیری و ساخت تصمیم استفاده کنیم. برای پیاده‌سازی هوش تجاری در یک سازمان، عوامل زیر لازم است:

منابع اطلاعاتی: یکی از عناصر اساسی برای پیاده‌سازی هوش تجاری، اطلاعات است. اطلاعات از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری مختلف مانند سیستم‌های مدیریت پروژه، مدیریت مالی، اتوماسیون و غیره جمع‌آوری می‌شوند. بخشی از اطلاعات حتی می‌توانند از منابع خارج از سازمان، مانند اطلاعات نرخ ارز، وضعیت آب و هوا، اخبار و شبکه‌های اجتماعی تامین شوند. نحوه اتصال این نرم‌افزارها به یکدیگر اهمیت زیادی ندارد، بلکه دقت و صحت اطلاعات مهم است.

استخراج، تبدیل و بارگذاری: پس از شناسایی منابع اطلاعات، زمان آن است که آن‌ها را به اطلاعات خلاصه و قابل فهم تبدیل کنیم. این فرآیند شامل سه مرحله است: استخراج اطلاعات مورد نیاز از منابع اطلاعاتی، تبدیل اطلاعات استخراج شده به یک فرمت یکسان و بارگذاری اطلاعات تبدیل شده در یک پایگاه داده. این فرآیند به ما این امکان را می‌دهد که اطلاعات خام را در یک نقطه مرکزی داشته باشیم و تحلیل آن‌ها راحت‌تر شود.

مدلسازی اطلاعات: مدلسازی اطلاعات به معنای استفاده از دیاگرام یا فلوچارتی است که روابط داده‌ها را نشان می‌دهد. برای تحلیل آسان اطلاعات، باید ارتباط بین اجزای داده‌ها را مشخص کنیم. یک مدل اطلاعات خوب به مدیر این امکان را می‌دهد که روابط مختلف داده‌ها را در اختیار داشته باشد و تأثیر عوامل مختلف سازمان مانند مالی، منابع انسانی، پیشرفت پروژه‌ها و رکود را بر یکدیگر مشاهده کند و نقاط ضعف و راهکارهای بهبود را شناسایی کند.

بصری‌سازی: پس از تعیین ارتباط داده‌ها، زمان آن است که اطلاعات را از شکل جدولی به شکل نموداری تبدیل کنیم. در نظر بگیرید که انتخاب نوع نمودار (مانند نمودار دایره‌ای یا نمودار میله‌ای، نمودار ستونی، نمودار نقطه‌ای و غیره)، پلتفرم نمایش اطلاعات (موبایل، تبلت، کامپیوتر، تلویزیون، کیوسک و ...) و سهولت استفاده از نرم‌افزار مربوطه بسیار مهم است.