مهارت‌های مدیر ساخت

مهارت‌های رهبری و ارتباطات موثر برای مدیران ساخت بسیار اهمیت دارند. یک تحقیق انجام شده در دانشگاه اویو (Uyo) نشان داده است که مدیران ساخت با پیروی از مهارت‌های مکمل مهارت‌های رهبری، موفقیت بیشتری در دستیابی به اهداف خود خواهند داشت. مهارت‌هایی مانند ارتباطات موثر، یکی از مهارت‌های حیاتی برای مدیران پروژه ساخت است. مدیران پروژه ساخت باید توانایی داشته باشند تا اهداف را به طور واضح برای تیم خود توضیح دهند. بدون ارتباطات موثر، حتی کارگران ماهر ساختمانی نیز نمی‌توانند به درستی توانمندی‌های خود را به اجرا درآورند. در واقع، پیشرفت یک پروژه ممکن است به دلیل مهارت‌های ضعیف در ارتباطات، کاملاً از مسیر صحیح خود خارج شود. بنابراین، مدیران ساخت باید توانایی خوبی در ارتباط با افراد مختلف داشته باشند و قادر به کار با آنها باشند.

علاوه بر این، مدیران ساخت باید همواره به دسترس باشند و در مواقع ضروری قادر به پاسخگویی باشند و توانایی سازگاری با شرایط غیرمنتظره (مانند تغییرات آب و هوا و غیره) را داشته باشند. هوش نیز از مهارت‌های مدیران ساخت است که باید اعتماد اعضای تیم را به دست آورند و بتوانند نحوه تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات را به نمایش بگذارند. به عنوان مثال، به سوالاتی مانند چرا از این مواد استفاده شده و چگونه استفاده از آنها بازده و محبوبیت را افزایش می‌دهد، پاسخ دهند.

همچنین، توانایی مولتی تسکینگ (تسلط بر چندین وظیفه) برای مدیران پروژه ساخت بسیار ضروری است، زیرا یک تیم ساختمانی از نقش‌های مختلفی تشکیل شده است و به دلیل محدودیت زمان در پروژه‌های ساختمانی، این توانایی الزامی می‌شود.

باید توجه داشت که بسیاری از مهارت‌هایی که برای مدیران پروژه در نظر گرفته می‌شود، همچنین در مدیران ساخت نیز باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال، عمل‌گرایی، همدلی و اقتدار مهارت‌هایی هستند که بین هر دو نقش مشترک است.