اهمیت ارتباطات موثر در مدیریت ساخت

مدیریت پروژه ساخت به هماهنگی موثر و همکاری بین اقسام مختلف پروژه نیاز دارد. ارتباطات مناسب و موثر بین گروه‌های مختلف اهمیت بسیاری دارد و بسیاری از تأخیرات، بی‌دقتی‌ها، دوباره کاری‌ها و کیفیت پایین ساختمان‌ها به عدم وجود ارتباطات مناسب و بهنگام بین گروه‌های کاری منجر می‌شود. این مسئله ممکن است منجر به شکایات، خسارات، دعاوی و ورشکستگی‌ها شود. علاوه بر این، عدم وجود ارتباطات موثر نه تنها کیفیت ساختمان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه امنیت افراد در سایت‌های ساخت و ساز نیز به اطلاع‌رسانی‌های مدون، شفاف و بهنگام وابسته است.

بر اساس تحقیقات موسسه PMI در آمریکا، شرکت‌ها به ازای هر ۱ میلیارد دلار هزینه برای پروژه‌های ساخت، ۱۳۵ میلیون دلار ریسک می‌کنند و ۵۶٪ این ریسک به خاطر عدم ارتباطات نامؤثر است. در یک سوم موارد، عدم ارتباطات نامؤثر دلیل اصلی شکست پروژه است و در نیمی از موارد، بر روی موفقیت پروژه تأثیر منفی دارد. سازمان‌های موفق که بیش از ۸۰٪ پروژه‌هایشان به موقع، با بودجه مقرر و در چهارچوب اهداف از پیش تعیین شده انجام می‌شود، تقریباً دو برابر رقبای ناموفق‌تر خود، نقشه‌های ارتباطات رسمی تهیه کرده‌اند.

ارتباطات مؤثر و مناسب نه تنها به بهبود روند انجام پروژه‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تحلیل‌های زیادی درباره مسائل مختلف ارائه کند که به مدیران و سازمان‌ها در پیشرفت پروژه‌های آینده کمک می‌کند. متأسفانه، سوءتفاهم، خودرایی‌ها و عدم ارتباطات مناسب منجر به بیشتر شدن اشتباهات و افزایش هزینه‌ها، دعاوی و تصادفات شغلی می‌شود. بنابراین، هر پروژه باید برنامه مدون و استراتژی ارتباطی پایداری داشته باشد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از روش‌های مؤثر برای ایجاد ارتباطات مناسب است. این فناوری به علت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، گستردها استفاده می‌شود و منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها شده است و فرصتی را برای رسیدن به زمان موردنظر و بهبود هماهنگی و همکاری بین اعضای تیم پروژه فراهم می‌کند.