مدیریت پروژه ذاتی است یا اکتسابی

خیلی اوقات می‌شنویم که فلان مدیر پروژه چقدر در کارش موفق است و می‌گویند انگار او مدیر پروژه‌ای بدنیا آمده است. این موضوع مرا به فکر واداشت که آیا واقعاً مدیریت پروژه ذاتی است یا اکتسابی؟ برای پاسخ به این سوال، بیایید نگاهی به ویژگی‌های رقابتی یک مدیر موفق بیندازیم.

مدیریت یکپارچه یعنی ...

یکپارچگی یعنی "افرادتان کارشان را درست انجام دهند، حتی اگر تحت نظارت نباشند". البته من تعریف دیگری دارم: "یکپارچگی یعنی افرادتان درست کار کنند، حتی اگر کار بی‌نهایت سخت باشد". به عبارت دیگر، افراد سختی‌ها را بخاطر شما و سازمان تحمل کنند.