هوش تجاری (Business Intelligence) - عناصر

ما در دوران اطلاعات زندگی می‌کنیم و در اطرافمان، مقدار زیادی از اطلاعات به وجود آمده است. هوش تجاری به طور مداوم اطلاعات را بررسی می‌کند و مهم‌ترین آنها را برایمان استخراج می‌کند. به این ترتیب، اطلاعات حیاتی در کوتاه‌ترین زمان به دست ما خواهند بود که می‌توانیم از آن‌ها برای تحلیل، تصمیم‌گیری و ساخت تصمیم استفاده کنیم.

هوش تجاری (Business Intelligence) - کاربردها

هوش تجاری (Business Intelligence) یک مجموعه از نظریات، روش‌ها، فرآیندها، معماری‌ها و فناوری‌هایی است که برای تبدیل داده‌های خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود. هدف اصلی هوش تجاری استفاده از حجم عظیمی از اطلاعات به منظور شناسایی و توسعه فرصت‌های جدید است.

6 امکانی که یک داشبورد کامل باید به شما بدهد

برای یک مدیر پروژه، داشتن آخرین اطلاعات به صورت دقیق و خلاصه و قابلیت دسترسی آسان به جزئیات آن بسیار اهمیت دارد. اگر شما می‌خواهید اطلاعات پروژه‌های خود را به روز و یکجا داشته باشید، نیازمند یک داشبورد کامل هستید.

نکاتی برای مستند سازی صحیح

مستندسازی یکی از وظایف اساسی یک مدیر پروژه است که اطلاعات لازم برای وضعیت پروژه را به مدیران و ذینفعان ارائه می‌دهد. اغلب در برخی پروژه‌ها، مستندسازی به عنوان یک کار لوکس در نظر گرفته می‌شود که کاربرد آن برای عموم به طور واضح قابل مشاهده نیست.

BIM: مدلسازی و یکپارچه سازی اطلاعات ساخت و ساز

فناوری ساختاردهی اطلاعات ساختمانی یا به اختصار BIM، یکی از ابزارهای جدیدتر در مدیریت اطلاعات ساخت و ساز است که در حال حاضر شرکت‌های ساختمانی از آن به عنوان یک ابزار رقابتی برای بهبود قابلیت مدیریت پروژه استفاده می‌کنند.